"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2008 Ngày 30 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-04-2008 Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tạm thời mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
18-04-2008 Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 04/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quốc gia đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 14
23-04-2008 Quyết định số 255/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm 2008- 2009 tại tỉnh Bình Định. 21
28-04-2008 Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc quy định giá đất và tỷ lệ % tính tiền thuê đất Khu Trung tâm thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội. 26
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-04-2008 Quyết định số 757/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở đợt 1 năm 2008. 28
22-04-2008 Quyết định số 814/QĐ-CTUBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2008. 31
23-04-2008 Quyết định số 834/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhận chất độc da cam tỉnh Bình Định. 33
24-04-2008 Quyết định số 842/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt công trình quy hoạch nâng cấp tuyến đường ven biển ĐT 639 (Nhơn Hội - Tam Quan). 41
25-04-2008 Quyết định số 853/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước năm 2008. 44
24,137,655 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner