"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2008 Ngày 31 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giải thưởng Báo chí Bình Định. 03
21-05-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-04-2008 Quyết định số 265/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định 225/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định. 25
08-05-2008 Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực kiểm lâm địa bàn xã của lực lượng kiểm lâm tỉnh Bình Định đến năm 2010. 27
15-05-2008 Quyết định số 293/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND ngày 29/4/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định. 31
07-05-2008 Chỉ thị số 07/CT-UBND về công tác Phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2008. 33
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2008 Quyết định số 945/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Khoa học - Kỹ thuật huyện An Nhơn. 43
06-05-2008 Quyết định số 965/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch cải tạo chỉnh trang khu đồi mộ Hàn Mặc Tử thuộc Khu du lịch Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. 45
08-05-2008 Quyết định số 988/QĐ-CTUBND về việc điều chỉnh mức trợ giá thóc giống cấp I cho Trung tâm Giống cây trồng để thực hiện trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách miền núi, vùng cao năm 2008. 49
21-05-2008 Quyết định số 1074/QĐ-CTUBND về việc hỗ trợ cho người nuôi tôm bị dịch bệnh vụ I năm 2008. 50
23,844,937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner