"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2008 Ngày 10 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-05-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ điều chỉnh đơn giá nhà và vật kiến trúc tại Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007. 03
04-06-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 75/2003/QĐ-UB ngày 18/4/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xuất khẩu lao động của tỉnh giai đoạn 2003-2010. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2008 Quyết định số 297/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008. 07
26-05-2008 Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc phân bổ và tạm ứng kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2007 và năm 2008 theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. 11
28-05-2008 Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị Quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị. 14
28-05-2008 Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc bổ sung nhà của hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vào kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở và nâng mức hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo xây dựng nhà ở trong năm 2008. 19
03-06-2008 Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về bố trí dân cư năm 2007 chuyển sang năm 2008. 21
09-06-2008 Quyết định số 353/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo Hoạt động truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2010. 24
09-06-2008 Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2010. 32
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-05-2008 Quyết định số 1131/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt danh sách được hưởng chế độ theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 42
26-05-2008 Quyết định số 1142/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động và sử dụng kinh phí Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2008. 45
27-05-2008 Quyết định số 1146/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội Làng nghề Bình Định. 49
27-05-2008 Quyết định số 1203/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội Làng nghề Bình Định. 51
03-06-2008 Quyết định số 1224/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kinh phí tập huấn năm 2008. 52
23,844,934 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner