"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2008 Ngày 10 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bình Định đến năm 2010. 03
08-07-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn tỉnh. 05
09-07-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí tham quan tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2008 Quyết định số 380/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về điều kiện an toàn và đăng ký cấp biển số đối với xe thô sơ ba bánh. 11
02-07-2008 Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 15
04-07-2008 Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc ủy quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 19
08-07-2008 Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc ban hành tạm thời một số chế độ hỗ trợ cho học sinh khuyết tật đang học văn hóa và học nghề phổ thông tại các trường dạy nghề, trường phổ thông chuyên biệt trên địa bàn tỉnh. 20
08-07-2008 Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc ban hành Khung theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm của tỉnh đến năm 2010. 22
08-07-2008 Quyết định số 399/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu thủy lợi phí cho kênh mương nội đồng. 30
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2008 Quyết định số 1367/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn nhiệm kỳ 2004 - 2009. 32
01-07-2008 Quyết định số 1400/QĐ-CTUBND về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008. 34
02-07-2008 Quyết định số 1415/QĐ-CTUBND về việc phân công người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh Bình Định. 37
10-07-2008 Quyết định số 1466/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 39
07-08-2008 Quyết định số 1449/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất. 47
24,137,976 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner