"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2008 Ngày 15 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-09-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 04
10-09-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 20
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-08-2008 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2004-2009. 25
22-08-2008 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Lê Minh Nghĩa. 27
22-08-2008 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh đối với ông Lê Minh Nghĩa. 29
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2008 Quyết định số 476/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định. 31
03-09-2008 Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên di tích đã được xếp hạng. 42
04-09-2008 Quyết định số 481/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giảm biên chế của Sở Nội vụ. 43
04-09-2008 Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giảm biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông. 47
04-09-2008 Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giảm biên chế của Sở Giao thông vận tải. 50
04-09-2008 Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giảm biên chế của Sở Y tế. 53
08-09-2008 Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch các điểm mỏ để đấu thầu khai thác cát xuất khẩu trên địa bàn tỉnh và cơ chế sử dụng nguồn kinh phí thu được từ đấu thầu khai thác cát xuất khẩu. 57
08-09-2008 Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. 60
08-09-2008 Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở Nội vụ. 64
08-09-2008 Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc chuyển giao Trung tâm Lưu trữ tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh về trực thuộc Sở Nội vụ. 66
11-09-2008 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh. 68
12-09-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân. 71
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-09-2008 Quyết định số 1865/QĐ-CTUBND về việc đổi tên Hiệp hội VACVINA tỉnh Bình Định thành Hội làm vườn tỉnh Bình Định. 74
04-09-2008 Quyết định số 1875/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt giá thành đóng mới và sửa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. 76
08-09-2008 Quyết định số 1885/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội làm vườn. 78
08-09-2008 Quyết định số 1889/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. 80
08-09-2008 Quyết định số 1890/QĐ-CTUBND về việc thành lập Phòng Cải cách hành chính trực thuộc Sở Nội vụ. 82
08-09-2008 Quyết định số 1891/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. 83
Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân
03-09-2008 Quyết định số 1393/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007. 85
24,151,577 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner