"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2008 Ngày 30 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-09-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt chế độ đãi ngộ hàng tháng và chế độ trợ cấp đối với giám định viên thuộc Tổ chức giám định pháp y và Tổ chức giám định pháp y tâm thần. 04
17-09-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 07
Hội đồng nhân dân huyện Phù Cát
27-08-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương năm 2007. 09
27-08-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chi Ngân sách huyện năm 2008. 11
27-08-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. Dự kiến danh mục đầu tư phát triển năm 2009. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-09-2008 Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung suất đầu tư hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. 25
15-09-2008 Quyết định số 510/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Mắt trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Mắt. 35
15-09-2008 Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND các huyện An Nhơn và Hoài Nhơn. 37
16-09-2008 Quyết định số 515/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan thắng cảnh tại Khu Du lịch Ghềnh Ráng. 39
17-09-2008 Quyết định số 516/QĐ-UBND về việc ban hành quy định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí mặt đường, mặt phố. 41
17-09-2008 Quyết định số 519/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2008-2010. 50
17-09-2008 Quyết định số 532/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định ký quỹ cam kết đầu tư tại Khu Kinh tế Nhơn Hội. 64
23-09-2008 Quyết định số 533/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục vốn đầu tư tại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 18/2/2008 của UBND tỉnh. 69
24-09-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất nông lâm thủy sản trong mùa mưa bão và chuẩn bị triển khai vụ sản xuất Đông xuân 2008-2009. 71
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-09-2008 Quyết định số 2062/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá trợ giá lúa giống xác nhận (cấp I) do HTX tại các huyện tự sản xuất để phục vụ đồng bào các xã miền núi, vùng cao năm 2008. 75
Hội đồng nhân dân huyện Phù Cát
27-08-2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 77
27-08-2008 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc cho bà Lê Thị Thùy Linh thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. 85
27-08-2008 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc cho ông Nguyễn Hữu Miên thôi làm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2009. 86
27-08-2008 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2004-2009. 88
27-08-2008 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2009. 89
24,151,542 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner