"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45           Năm 2008 Ngày 10 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2008 Quyết định số 667/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch năm 2007và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2008 thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản. 03
01-12-2008 Quyết định số 674/QĐ-UBND về việc điều chỉnh lãi suất cho vay vốn tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh. 12
01-12-2008 Quyết định số 675/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của Sở Công thương. 14
18-11-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 18
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-11-2008 Quyết định số 2567/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Khai thác và chế biến đá Bình Định. 24
28-11-2008 Quyết định số 2599/QĐ-CTUBND về việc điều chỉnh và bổ sung vốn kế hoạch trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa phục vụ miền núi năm 2008. 26
01-12-2008 Quyết định số 2604/QĐ-CTUBND về việc kiện toàn cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bình Định. 30
02-12-2008 Quyết định số 2632/QĐ-CTUBND về việc thành lập Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bình Định. 33
02-12-2008 Quyết định số 2638/QĐ-CTUBND về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 35
02-12-2008 Quyết định số 2639/QĐ-CTUBND về việc điều chỉnh và bổ sung số lượng giống lúa lai thực hiện chính sách trợ giá để cho nông dân các huyện, thành phố sản xuất vụ Đông Xuân 2008-2009. 37
03-12-2008 Quyết định số 2647/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2009. 40
27-11-2008 Chỉ thị số 06/CT-CTUBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2009. 43
04-12-2008 Chỉ thị số 07/CT-CTUBND về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp năm 2009 và năm 2010. 47
23,844,935 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner