"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2009 Ngày 10 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2008 Quyết định số 702/QĐ-UBND về việc công nhận các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia - Mức độ 1 năm 2008. 03
15-12-2008 Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc công nhận các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia - Mức độ 1, năm học 2007-2008. 05
16-12-2008 Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 06
16-12-2008 Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 18
31-12-2008 Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp giấy phép, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại đối với chủ vận chuyển và chủ xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại hoạt động trên địa bàn tỉnh. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2008 Quyết định số 2743/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thứ hai của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2010”. 32
17-12-2008 Quyết định số 2781/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông. 41
18-12-2008 Quyết định số 2790/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2008 cho các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010. 49
18-12-2008 Quyết định số 2791/QĐ-CTUBND về việc kinh phí cứu trợ xã hội đột xuất. 52
25-12-2008 Quyết định số 2873/QĐ-CTUBND về việc đổi tên Trung tâm Khoa học kỹ thuật vật nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thành Trung tâm Giống vật nuôi. 56
25-12-2008 Quyết định số 2874/QĐ-CTUBND về việc đổi tên Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thành Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. 58
25-12-2008 Quyết định số 2875/QĐ-CTUBND về việc đổi tên Chi cục Phát triển Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thành Chi cục Lâm nghiệp. 60
25-12-2008 Quyết định số 2876/QĐ-CTUBND về việc đổi tên và điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 62
24,137,664 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner