"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2009 Ngày 10 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2009 Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. 03
04-02-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác xây dựng cơ bản năm 2009. 16
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-01-2009 Quyết định số 20/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt điều lệ Hiệp hội Sản xuất - Xuất nhập khẩu gỗ và lâm sản tỉnh Bình Định (Sửa đổi, bổ sung). 20
08-01-2009 Quyết định số 53/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án “Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2009-2012. 34
14-01-2009 Quyết định số 121/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 36
16-01-2009 Quyết định số 134/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Bình Định năm 2009. 38
20-01-2009 Quyết định số 196/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ V (2008-2013). 44
04-02-2009 Chỉ thị số 01/CT-CTUBND về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 46
24,184,968 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner