"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19           Năm 2009 Ngày 10 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-03-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định. 04
02-04-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-03-2009 Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Bình Định đến năm 2010. 24
23-03-2009 Quyết định số 213/QĐ-UBND về kế hoạch phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2009-2010. 33
25-03-2009 Quyết định số 222/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 42
30-03-2009 Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Xét tuyển tiến sĩ, thạc sĩ; sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi hệ chính quy trường công lập, những ngành nghề theo nhu cầu của tỉnh. 46
30-03-2009 Quyết định số 229/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Xét tuyển tiến sĩ, thạc sĩ; sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi hệ chính quy trường công lập, những ngành nghề theo nhu cầu của tỉnh. 54
01-04-2009 Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Khoa Sư phạm dạy nghề trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. 58
01-04-2009 Quyết định số 234/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 60
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-03-2009 Quyết định số 571/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ quyết định danh sách và mức chi hỗ trợ các chức sắc tôn giáo thuộc địa phương quản lý. 64
19-03-2009 Quyết định số 635/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 66
19-03-2009 Quyết định số 638/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề án tiếp nhận Chương trình An sinh xã hội - vì người nghèo tại huyện An Lão do ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ. 68
20-03-2009 Quyết định số 643/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội. 75
20-03-2009 Quyết định số 661/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định năm 2009. 77
26-03-2009 Quyết định số 720/QĐ-CTUBND về việc phân bổ vốn cho vay Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2009. 86
02-04-2009 Quyết định số 764/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội. 89
24,137,654 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner