"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2009 Ngày 20 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-04-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 của UBND tỉnh về việc quy định cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tải để thanh toán cước vận chuyển hàng hóa, tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-04-2009 Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các khu vực phải xin cấp phép xây dựng đối với công trình tạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 11
10-04-2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 16
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2009 Quyết định số 806/QĐ-CTUBND về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008, Luật Quốc tịch Việt Nam 2008. 19
08-04-2009 Quyết định số 807/QĐ-CTUBND về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến công. 24
08-04-2009 Quyết định số 808/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. 26
09-04-2009 Quyết định số 814/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2009. 33
15-04-2009 Quyết định số 866/QĐ-CTUBND về việc chuyển đổi Lâm trường An Sơn thành Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn. 39
15-04-2009 Quyết định số 876/QĐ-CTUBND về việc Quy định đối tượng giao kế hoạch, nhận đặt hàng mua sản phẩm công ích đối với đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi. 42
16-04-2009 Quyết định số 880/QĐ-CTUBND về việc công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp. 44
10-02-2009 Chỉ thị số 02/CT-CTUBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. 46
24,137,712 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner