"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2009 Ngày 10 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về việc Quy định điều chỉnh Bảng giá đất ở năm 2009 tại một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-04-2009 Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 06
28-04-2009 Quyết định số 302/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải. 16
05-05-2009 Quyết định số 326/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định tuyển dụng công chức cấp xã bằng hình thức xét tuyển đối với người đã qua đào tạo dự nguồn cán bộ xã. 26
07-05-2009 Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh và huyện. 30
08-05-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2009. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-04-2009 Quyết định số 962/QĐ-CTUBND phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của vị thành niên và thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015. 34
28-04-2009 Quyết định số 972/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ năm 2008 trên địa bàn tỉnh. 58
29-04-2009 Quyết định số 996/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Chương trình mục tiêu Quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Định năm 2009. 65
05-05-2009 Quyết định số 1031/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” đến năm 2012 của tỉnh Bình Định. 78
07-05-2009 Quyết định số 1047/QĐ-CTUBND căn cử Quyết định số 917/QĐ-CTUBND ngày 20/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2009;. 88
07-05-2009 Quyết định số 1051/QĐ-CTUBND hủy bỏ Giấy chứng nhận hỗ trợ ưu đãi đầu tư số 113/GCN-CTUBND ngày 31/12/2005 đã cấp cho Công ty TNHH Thương mại Hoàn Cầu (nay là Công ty Cổ phần Thương mại Hoàn Cầu) thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Quy Nhơn. 89
08-05-2009 Quyết định số 1058/QĐ-CTUBND về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở y tế. 91
24,137,783 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner