"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2009 Ngày 20 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-05-2009 Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 03
13-05-2009 Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh. 16
12-05-2009 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc thực hiện cung cấp điện an toàn, ổn định và sử dụng điện tiết kiệm trong mùa khô năm 2009. 20
14-05-2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh. 23
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2009 Quyết định số 1020/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm. 26
08-05-2009 Quyết định số 1057/QĐ-CTUBND về việc đổi tên Trung tâm Tâm thần Hoài Nhơn thành Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn. 35
08-05-2009 Quyết định số 1059/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động tham gia Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 37
11-05-2009 Quyết định số 1073/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường. 42
13-05-2009 Chỉ thị số 04/CT-CTUBND về việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2009. 49
24,137,863 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner