"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2009 Ngày 10 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
04-05-2009 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. 10
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-05-2009 Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ. 12
28-05-2009 Quyết định số 387/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước máy của Xí nghiệp cấp nước số 1 và số 2 thuộc Công ty Cấp thoát nước Bình Định. 16
28-05-2009 Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc công nhận “làng nghề trồng mai cảnh” ở huyện An Nhơn thuộc lĩnh vực ngành nghề nông thôn. 18
01-06-2009 Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ huy Khẩn nguy hàng không cấp tỉnh để đối phó với hành vi bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. 20
05-06-2009 Quyết định số 401/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tăng cường một số biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2009-2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 22
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-05-2009 Quyết định số 1098/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và sử dụng kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định năm 2009. 34
19-05-2009 Quyết định số 1141/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban Tổ chức của tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2009. 39
26-05-2009 Quyết định số 1232/QĐ-CTUBND về việc ban hành Phương án thực hiện Kế hoạch trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa phục vụ miềm núi năm 2009. 41
24,137,963 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner