"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2009 Ngày 15 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2009 Quyết định số 405/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND tỉnh về việc Quy định các khu vực phải xin cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-05-2009 Quyết định số 1250/QĐ-CTUBND về việc quy định giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 05
03-06-2009 Quyết định số 1279/QĐ-CTUBND về việc Công nhận danh hiệu Xã văn hóa, Đơn vị văn hóa năm 2008. 83
05-06-2009 Quyết định số 1290/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Phù Mỹ. 86
05-06-2009 Quyết định số 1308/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án “Can thiệp dự phòng HIV/AIDS và giáo dục sức khỏe sinh sản tại tỉnh Bình Định thông qua hoạt động truyền thông thay đổi hành vi và mô hình tư vấn xét nghiệm tự nguyện”. 88
08-06-2009 Quyết định số 1324/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Phòng Tin học trực thuộc Sở Tài chính. 91
11-06-2009 Quyết định số 1338/QĐ-CTUBND về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho vay hộ nghèo về nhà ở năm 2009. 93
11-06-2009 Quyết định số 1339/QĐ-CTUBND về việc phân bổ vốn Quỹ Giải quyết việc làm địa phương để cho vay giải quyết việc làm trong nước năm 2009. 95
24,137,656 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner