"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2009 Ngày 20 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2009 Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Định để cho vay đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. 03
16-06-2009 Quyết định số 414/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử: Chiến thắng Đồi Miếu. 12
16-06-2009 Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử: Nơi yên nghỉ của nhà yêu nước Bùi Điền. 13
16-06-2009 Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử: Chiến thắng Cầu Cương. 14
16-06-2009 Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử: Căn cứ Hố Đá Bàn. 15
16-06-2009 Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử: Địa đạo Núi Bụt. 16
16-06-2009 Quyết định số 422/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 21/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 17
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2009 Quyết định số 1291/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. 41
15-06-2009 Quyết định số 1369/QĐ-CTUBND về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Chi cục Nuôi trồng thủy sản. 48
17-06-2009 Quyết định số 1413/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo năm 2009 từ nguồn vốn ngân sách địa phương. 50
18-06-2009 Quyết định số 1433/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2008. 52
24,182,457 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner