"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2009 Ngày 30 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy định tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa” “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2009 Quyết định số 413/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Pháp lệnh Công an xã trên địa bàn tỉnh. 11
18-06-2009 Quyết định số 434/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 19
23-06-2009 Quyết định số 442/QĐ-UBND về việc Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh. 34
25-06-2009 Quyết định số 450/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt tại xã Cát Minh, huyện Phù Cát. 36
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-06-2009 Quyết định số 1448/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại. 38
22-06-2009 Quyết định số 1460/QĐ-CTUBND về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 - 2011. 45
24,137,796 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner