"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2009 Ngày 20 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-07-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 13/2003/QĐ-UB ngày 22/01/2003 của UBND tỉnh Bình Định. 04
13-07-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND về việc Quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định của các tổ chức hành nghề công chứng; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã. 06
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
07-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐNDK9 về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2009. 08
07-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐNDK9 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư phát triển năm 2009 từ các nguồn vốn do huyện quản lý. 13
07-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐNDK9 về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2008. 17
07-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐNDK9 về việc phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch các cụm, điểm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-07-2009 Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản ký Khu kinh tế tỉnh Bình Định. 22
15-07-2009 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thi tuyển công chức tỉnh Bình Định năm 2009. 34
08-07-2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2010. 50
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02-07-2009 Quyết định số 1555/QĐ-CTUBND về việc điều chỉnh, bổ sung và ủy quyền phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 67
08-07-2009 Quyết định số 1631/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định. 69
08-07-2009 Quyết định số 1632/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Định. 78
08-07-2009 Quyết định số 1640/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong huyện An Nhơn nhiệm kỳ I (2009 - 2014). 87
14-07-2009 Quyết định số 1686/QĐ-CTUBND về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 89
14-07-2009 Quyết định số 1696/QĐ-CTUBND về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành Quyết định số 1250/QĐ-CTUBND ngày 29/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 93
14-07-2009 Quyết định số 1697/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) tỉnh Bình Định. 95
15-07-2009 Quyết định số 1713/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 102
24,138,023 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner