"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2009 Ngày 30 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý giá và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
21-07-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2009 Quyết định số 489/QĐ-UBND về việc ban hành định mức hỗ trợ thực hiện dự án Hỗ trợ Phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bình Định. 27
23-07-2009 Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch cấp nước tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 35
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-07-2009 Quyết định số 1726/QĐ-CTUBND về việc kinh phí hỗ trợ hộ gia đình có tàu thuyền bị chìm. 37
20-07-2009 Quyết định số 1752/QĐ-CTUBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2009. 40
21-07-2009 Quyết định số 1755/QĐ-CTUBND về việc thành lập Khu công nghiệp Hòa Hội. 42
22-07-2009 Quyết định số 1799/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 44
22-07-2009 Quyết định số 1800/QĐ-CTUBND thành lập Thanh tra Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. 51
22-07-2009 Quyết định số 1801/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. 53
24,137,689 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner