"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40 + 41           Năm 2009 Ngày 15 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND về việc nâng mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ làng, thôn, khu vực. 03
06-08-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định tại Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ. 07
11-08-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 12
11-08-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ đãi ngộ đối với bác sỹ công tác tại trạm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định. 21
11-08-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND về việc ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. 26
12-08-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2009 Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vân Canh từ năm 2009 - 2020. 51
11-08-2009 Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vĩnh Thạnh từ năm 2009 - 2020. 57
11-08-2009 Quyết định số 565/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện An Lão từ năm 2009 - 2020. 62
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2009 Quyết định số 1967/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch hưởng ứng cuộc vận động “Một triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo”. 67
11-08-2009 Quyết định số 1977/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 74
24,183,550 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner