"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2009 Ngày 10 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-08-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
01-09-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND về việc phân cấp phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và lựa chọn nhà thầu đối với công trình xây dựng thuộc Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững của 3 huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. 13
04-09-2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất để tính đơn giá cho thuê đất tại KCN Hòa Hội. 15
08-09-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi mức thu phí tham quan Bảo tàng Quang Trung. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-08-2009 Quyết định số 637/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 18
01-09-2009 Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị An Nhơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV. 34
04-09-2009 Quyết định số 646/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định. 43
04-09-2009 Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định. 61
07-09-2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất bản-in-phát hành xuất bản phẩm. 65
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-08-2009 Quyết định số 2161/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Phương án thiết lập bệnh viện dã chiến cấp I phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 69
31-08-2009 Quyết định số 2199/QĐ-CTUBND về việc công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp. 79
01-09-2009 Quyết định số 2214/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển tỉnh Bình Định năm 2009. 81
03-09-2009 Quyết định số 2215/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giống thủy sản. 97
03-09-2009 Quyết định số 2216/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 104
03-09-2009 Quyết định số 2222/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt phương án thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. 113
24,137,711 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner