"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53           Năm 2009 Ngày 02 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-10-2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng Giai đoạn 2010 - 2015 tại tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-10-2009 Quyết định số 766/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Định (giai đoạn 2009 - 2011). 13
29-10-2009 Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc phê duyệt định mức kinh phí hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. 29
29-10-2009 Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá cung cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Vĩnh An, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2009 Quyết định số 2650/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn. 33
19-10-2009 Quyết định số 2673/QĐ-CTUBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2009. 40
16-10-2009 Chỉ thị số 08/CT-CTUBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 42
23-10-2009 Chỉ thị số 09/CT-CTUBND về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân 2009 - 2010. 47
24,138,067 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner