"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55           Năm 2009 Ngày 25 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-11-2009 Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 của UBND tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-11-2009 Quyết định số 784/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về định mức hỗ trợ kinh phí, gạo cho nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 11 năm 2009 gây ra. 06
17-11-2009 Quyết định số 794/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135, 134, trung tâm cụm xã và các chương trình khác đầu tư cho miền núi. 10
17-11-2009 Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện định canh định cư giai đoạn 2009 - 2010 theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 18
18-11-2009 Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2009 - 2015. 23
18-11-2009 Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2009 - 2015. 36
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-11-2009 Quyết định số 2787/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 49
12-11-2009 Quyết định số 2834/QĐ-CTUBND về việc chế độ trợ cấp 1 lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 53
16-11-2009 Quyết định số 2848/QĐ-CTUBND về việc điều chỉnh mức hỗ trợ thêm tiền ăn cho cán bộ xã, phường, thị trấn, thôn, làng khi tham gia học các lớp bồi dưỡng chính quyền cơ sở. 64
24,137,795 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner