"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 56           Năm 2009 Ngày 08 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-11-2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định liên quan đến tỷ lệ trích và sử dụng học phí của ngành Giáo dục - Đào tạo. 03
30-11-2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-11-2009 Quyết định số 799/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở cho sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2009 - 2015. 16
27-11-2009 Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc công nhận các trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010. 28
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-11-2009 Quyết định số 2989/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Dược học tỉnh Bình Định. 31
27-11-2009 Quyết định số 3006/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2004 - 2011. 41
24,137,877 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner