"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59 + 60           Năm 2009 Ngày 25 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2010 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2010. 03
11-12-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010. 27
11-12-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND về quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 47
11-12-2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số Quy định của Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định. 51
11-12-2009 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhân thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định. 57
11-12-2009 Nghị quyết số 27/2009/NQ-HĐND về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 75
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2009 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Bình Định. 79
11-12-2009 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc Chương trình hoạt động giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 81
11-12-2009 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 85
24,137,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner