"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2010 Ngày 01 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2009 Quyết định số 502009QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2009 Quyết định số 840QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2010. 07
22-12-2009 Quyết định số 843QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2010. 37
23-12-2009 Chỉ thị số 12CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 88
25-12-2009 Chỉ thị số 13CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 93
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2009 Quyết định số 3187QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2009. 100
24,187,898 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner