"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2010 Ngày 05 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2009 Quyết định số 522009QĐ-UBND về việc quy định hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2009 Quyết định số 861QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Bình Định. 06
30-12-2009 Quyết định số 873QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Định năm 2009 (bổ sung). 12
30-12-2009 Quyết định số 875QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 16
30-12-2009 Quyết định số 876QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010. 18
31-12-2009 Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để thu thuế nhà đất năm 2010. 27
31-12-2009 Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành từ năm 1996 – 2007 quy định Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bình Định. 32
30-12-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc thực hiện Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu và quy định về Nhật ký khai thác và Báo cáo khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Định. 35
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2009 Quyết định số 3247/QĐ-CTUBND cho phép thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định trên cơ sở Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh. 37
25-12-2009 Quyết định số 3248/QĐ-CTUBND phê duyệt kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2010. 41
28-12-2009 Quyết định số 3274/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt vốn Quỹ Giải quyết việc làm địa phương để cho vay giải quyết việc làm dành riêng cho người tàn tật. 44
31-12-2009 Quyết định số 3331/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế làm việc của hội nghị tư vấn công tác tôn giáo tỉnh. 47
05-01-2010 Quyết định số 01QĐ-CTUBND về việc ủy quyền cho Ban quản lý Dự án năng lượng nông thôn giai đoạn II (REII) của tỉnh được tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Dự án REII mở rộng của tỉnh. 53
24,143,765 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner