"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2010 Ngày 15 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2009 Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
31-12-2009 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh. 36
08-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi mức thu phí tham quan tại Công viên Di tích Tháp đôi và công viên Hữu Nghị. 45
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
25-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐNDK9 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 47
25-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐNDK9 về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010. 54
25-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐNDK9 về dự toán ngân sách địa phương năm 2010. 59
25-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐNDK9 về kế hoạch sử dụng đất năm 2010. 61
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2009 Quyết định số 852/QĐ-UBND về việc quy định về thời gian mở cửa, đóng cửa hoạt động hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Bình Định. 66
31-12-2009 Quyết định số 886/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quy trình quản lý đầu tư xây dựng và triển khai hoạt động trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định. 69
12-01-2010 Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010). 82
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2009 Quyết định số 3367/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bình Định. 90
06-01-2010 Quyết định số 15/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban chấp hành Hiệp hội Khai thác và chế biến đá Bình Định, nhiệm kỳ 2008 - 2012. 102
06-01-2010 Quyết định số 16/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Khai thác và chế biến đá Bình Định. 104
07-01-2010 Quyết định số 24/QĐ-CTUBND về việc thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 4 trực thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. 116
08-01-2010 Quyết định số 33/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh. 118
08-01-2010 Quyết định số 34/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh. 120
08-01-2010 Quyết định số 35/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định. 122
11-01-2010 Chỉ thị số 01/CT-CTUBND về việc tăng cường công tác quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn. 124
13-01-2010 Chỉ thị số 02/CT- CTUBND về việc tăng cường công tác thi đua khen thưởng năm 2010. 127
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
25-12-2009 Nghị quyết số 10/NQ-HĐNDK9 về Chương trình hoạt động giám sát năm 2010 của HĐND huyện. 130
25-12-2009 Nghị quyết số 11/NQ-HĐNDK9 về Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2010. 132
24,098,881 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner