"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19           Năm 2010 Ngày 15 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
05-04-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-03-2010 Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 17
30-03-2010 Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế trực tiếp quản lý. 29
30-03-2010 Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc, phối hợp công tác giữa Ban chỉ đạo giảm nghèo với các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão để thực hiện Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững từ năm 2009 đến 2020 theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. 39
30-03-2010 Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 59
06-04-2010 Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch vốn hỗ trợ làng nghề nông thôn năm 2010. 61
08-04-2010 Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng của doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định. 63
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2010 Quyết định số 637/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đối với Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. 81
26-03-2010 Quyết định số 638/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đối với Trường Cao đẳng y tế Bình Định. 83
29-03-2010 Quyết định số 646/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản. 85
30-03-2010 Quyết định số 649/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ cho ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 92
30-03-2010 Quyết định số 658/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính đối với các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 94
02-04-2010 Quyết định số 682/QĐ-CTUBND về việc công bố hết dịch rầy nâu hại lúa vụ Đông Xuân 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 96
05-04-2010 Quyết định số 689/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt mức trợ giá sử dụng giống lúa lai cho nông dân vùng thiệt hại do lũ lụt gây ra và kế hoạch sử dụng giống lúa lai vụ Thu năm 2010. 97
24,098,821 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner