"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2010 Ngày 28 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-04-2010 Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc công nhận “làng nghề trồng mai cảnh” ở huyện An Nhơn thuộc lĩnh vực ngành nghề nông thôn. 03
15-04-2010 Quyết định số 176/QĐ-UBND về việc ban hành quy định cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và quản lý hồ sơ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 05
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-04-2010 Quyết định số 700/QĐ-CTUBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2009 - 2010. 19
16-04-2010 Quyết định số 814/QĐ-CTUBND về việc phân bổ vốn thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch và phân định nhiệm vụ thẩm định đề cương, dự toán các nhiệm vụ, dự án quy hoạch. 21
16-04-2010 Quyết định số 820/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2004 - 2011. 26
19-04-2010 Quyết định số 822/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đơn vị thuộc Sở Tư pháp. 28
26-04-2010 Quyết định số 862/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2010 của 3 huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 30
14-04-2010 Chỉ thị số 07/CT-CTUBND về việc công tác phòng, tránh thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nghẹ thiên tai năm 2010. 40
26-04-2010 Chỉ thị số 08/C T-CTUBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 50
24,143,742 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner