"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2010 Ngày 18 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-05-2010 Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010). 03
10-05-2010 Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên dịa bàn tỉnh Bình Định năm 2009. 11
12-05-2010 Quyết định số 212/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch CTMTQG giảm nghèo năm 2010 (Dự án xây dựng CSHT các xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo). 15
05-05-2010 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2010. 17
06-05-2010 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2010. 20
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-05-2010 Quyết định số 925/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Phù Mỹ, nhiệm kỳ 2009 - 2014. 23
06-05-2010 Quyết định số 941/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh giai đoạn 2001 - 2010. 25
06-05-2010 Quyết định số 944/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước năm 2010. 30
10-05-2010 Quyết định số 959/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt giá tối thiểu để xác định giá trị bồi thường cây rừng tự nhiên để chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải là lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2010. 34
13-05-2010 Quyết định số 1003/QĐ-CTUBND về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bình Định. 35
23,844,990 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner