"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2010 Ngày 25 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
11-06-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức chi phân bổ dự toán và thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 14
11-06-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức chi cho đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong tỉnh. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-06-2010 Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá cho thuê đất tại Cụm công nghiệp Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn. 25
22-06-2010 Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn thành Công ty TNHH một thành viên. 27
22-06-2010 Quyết định số 261/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp sông Kôn thành Công ty TNHH một thành viên. 31
22-06-2010 Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Hà Thanh thành Công ty TNHH một thành viên. 35
22-06-2010 Quyết định số 263/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. 38
23-06-2010 Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định thành Công ty TNHH một thành viên. 57
23-06-2010 Quyết định số 265/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định thành Công ty TNHH một thành viên. 61
23-06-2010 Quyết định số 266/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn. 65
23-06-2010 Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh. 84
24-06-2010 Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty In Bình Định thành Công ty TNHH một thành viên. 103
24-06-2010 Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước Bình Định thành Công ty TNHH một thành viên. 107
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02-06-2010 Quyết định số 1162/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện An Lão nhiệm kỳ 2004 - 2011. 111
17-06-2010 Quyết định số 1296/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt mức kinh phí hỗ trợ cấp nước sinh hoạt và đào, khoan giếng bơm chống hạn vụ Hè và vụ Thu năm 2010. 113
18-06-2010 Quyết định số 1304/QĐ-CTUBND về việc kinh phí trợ cấp khó khăn đột xuất cho các hộ gia đình có người bị ốm đau nặng, mai táng người chết chưa rõ tung tích. 115
18-06-2010 Quyết định số 1305/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kinh phí bổ sung năm 2010 thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 118
24-06-2010 Quyết định số 1354/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2009. 121
11-06-2010 Chỉ thị số 11/CT-CTUBND về tổ chức thực hiện quy định về cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. 124
24,143,748 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner