"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2010 Ngày 10 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2010 Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định. 02
29-06-2010 Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bình Định. 50
01-07-2010 Quyết định số 297/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định. 70
24,143,676 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner