"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2010 Ngày 05 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-06-2010 Quyết định số 237/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở giáo dục. 03
04-06-2010 Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Quy Nhơn. 05
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-05-2010 Quyết định số 1111/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2010 thực hiện theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 07
27-05-2010 Quyết định số 1124/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư tỉnh Bình Định. 14
28-05-2010 Quyết định số 1141/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thức III năm 2010 tại Bình Định. 35
28-05-2010 Quyết định số 1144/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu, kinh phí các hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2010. 38
31-05-2010 Quyết định số 1150/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định. 48
03-06-2010 Quyết định số 1174/QĐ-CTUBND về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ. 60
03-06-2010 Quyết định số 1179/QĐ-CTUBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. 66
02-06-2010 Chỉ thị số 10/CT-CTUBND về việc tăng cường công tác chống hạn vụ Hè thu 2010, công tác phòng chống dịch bệnh cho người và động vật trong điều kiện nắng hạn, thiếu nước sinh hoạt. 68
24,143,775 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner