"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2010 Ngày 05 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính Thuế tài nguyên. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2010 Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch Hành động về bảo vệ Đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 08
20-07-2010 Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử: ĐÌNH CẨM THƯỢNG. 29
20-07-2010 Quyết định số 325/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử: LŨY CỔ PHƯƠNG MAI. 30
20-07-2010 Quyết định số 326/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử: NHÀ LƯU NIỆM NHÀ THƠ XUÂN DIỆU. 31
20-07-2010 Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử: CĂN CỨ KHU ỦY KHU V. 32
20-07-2010 Quyết định số 328/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử: NƠI THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẢNG LIÊN KHU V. 33
20-07-2010 Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử: Chùa Bà. 34
22-07-2010 Quyết định số 336/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. 35
28-07-2010 Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc hủy bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02-07-2010 Quyết định số 1415/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các Khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố Quy Nhơn do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. 40
12-07-2010 Quyết định số 1472/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y. 45
21-07-2010 Quyết định số 1569/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn thuộc UBND thành phố Quy Nhơn. 55
21-07-2010 Quyết định số 1580/QĐ-CTUBND về việc quy định phương thức thu tiền cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng tại KCN Phú Tài và KCN Long Mỹ (giai đoạn 1). 59
24,098,841 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner