"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2010 Ngày 25 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước
12-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 03
12-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009. 05
12-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý. 21
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2010 Quyết định số 1640/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các Khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 28
29-07-2010 Quyết định số 1643/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh Bình Định. 32
04-08-2010 Quyết định số 1731/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện tỉnh Bình Định. 42
12-08-2010 Quyết định số 1808/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt bổ sung giá thu một phần viện phí của một số dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 52
13-08-2010 Quyết định số 1813/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2004 - 2011. 54
13-08-2010 Quyết định số 1814/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Dạy nghề Hoài Ân. 56
18-08-2010 Quyết định số 1849/QĐ-CTUBND về việc thành lập Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 60
19-08-2010 Quyết định số 1870/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản. 62
19-08-2010 Quyết định số 1884/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế quản lý. 64
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước
12-07-2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức danh Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện. 66
12-07-2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc thống nhất bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 68
12-07-2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện. 70
12-07-2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2011. 71
24,143,711 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner