"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2010 Ngày 30 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên, địa điểm một số công trình trường học trên địa bàn huyện Hoài Ân thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012. 03
20-08-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2010 Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Bình Định. 18
20-08-2010 Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Khẩn nguy hàng không cấp tỉnh để đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. 45
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2010 Quyết định số 1742/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP. 47
18-08-2010 Quyết định số 1854/QĐ-CTUBND về việc hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở cho cán bộ tiền khởi nghĩa theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Định (Bổ sung đợt 1 năm 2010). 52
19-08-2010 Quyết định số 1872/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Hoài Ân. 55
20-08-2010 Quyết định số 1889/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Định. 57
24,143,646 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner