"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42 + 43           Năm 2010 Ngày 05 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-11-2010 Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh. 02
02-11-2010 Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh. 12
02-11-2010 Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định. 15
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-10-2010 Quyết định số 2481/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Quy hoạch đấu nối vào các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2015. 23
25-10-2010 Quyết định số 2488/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch. 82
24,098,843 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner