"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2011 Ngày 01 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 02
09-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. 08
09-12-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND về việc Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015. 27
09-12-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh và quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn của tỉnh, giai đoạn 2011 -2015. 50
09-12-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về việc Ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 64
09-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2011 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh 2011. 78
09-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009. 107
24,147,044 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner