"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2011 Ngày 15 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND về việc ban hành định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng trong vận tải hành khách bằng xe ô tô buýt của Xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn thuộc Hợp tác xã Vận tải Bình Minh. 03
28-12-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND về việc Sửa đổi Quyết định số 144/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 07
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
17-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 10
17-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương năm 2011. 15
17-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. 18
17-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 của huyện. 23
17-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) của huyện. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2010 Quyết định số 558/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2011. 29
10-12-2010 Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước năm 2011. 54
30-12-2010 Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch trồng rừng và bảo vệ rừng ngập mặn tỉnh Bình Định từ năm 2010 đến năm 2020. 101
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
17-12-2010 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 106
17-12-2010 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện. 109
24,147,549 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner