"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2011 Ngày 20 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý giá và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2010 Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định. 30
04-01-2011 Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định theo hình thức Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. 44
04-01-2011 Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. 76
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2010 Quyết định số 2986/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt bổ sung số lượng đối tượng hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo năm 2010. 101
23-12-2010 Quyết định số 3012/QĐ-CTUBND về việc quy định về định mức kinh phí hỗ trợ về dân sinh, nhà cửa, tàu thuyền bị thiệt hại do mưa lũ năm 2010 gây ra. 105
07-01-2011 Quyết định số 28/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền xử lý vi phạm hành chính. 108
10-01-2011 Quyết định số 31/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp An Lão. 110
10-01-2011 Quyết định số 32/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định. 112
12-01-2011 Quyết định số 56/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn nhiệm kỳ 2004 - 2011. 115
07-01-2011 Chỉ thị số 01/CT-CTUBND về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 117
24,188,579 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner