"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2011 Ngày 15 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-01-2011 Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. 02
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2011 Quyết định số 97/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2011 Dự án: Phát triển ngành lâm nghiệp (Dự án WB3). 26
20-01-2011 Quyết định số 102/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Phương án chia tách, thành lập mới các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 31
21-01-2011 Quyết định số 125/QĐ-CTUBND về việc điều chỉnh mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với Hội đồng quản lý và Ban kiểm soát Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh. 33
10-02-2011 Quyết định số 251/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2011 dự án Nâng cao năng lực phòng, chống cháy rừng Bình Định. 35
28-01-2011 Chỉ thị số 02/CT-CTUBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, mua, bán, vận chuyển trái phép lâm sản và động vật hoang dã. 38
24,187,812 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner