"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2011 Ngày 28 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-02-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 03
22-02-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định giải thưởng Báo chí tỉnh Bình Định. 14
24-02-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2011 Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đạo biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 21
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11-02-2011 Quyết định số 265/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt danh sách các khách hàng ưu tiên được sử dụng điện theo khả năng nguồn cung cấp trong tình huống thiếu điện trên địa bàn tỉnh năm 2011. 24
17-02-2011 Quyết định số 293/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2004-2011. 41
18-02-2011 Quyết định số 305/QĐ-CTUBND về việc bổ sung diện tích KCN trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội. 42
21-02-2011 Quyết định số 321/QĐ-CTUBND về việc giao chỉ tiêu khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2011. 44
21-02-2011 Quyết định số 324/QĐ-CTUBND về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú tỉnh Bình Định. 46
22-02-2011 Quyết định số 333/QĐ-CTUBND về việc thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định. 48
14-02-2011 Chỉ thị số 03/CT-CTUBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016. 50
24,188,334 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner