"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2011 Ngày 10 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2011 Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. 02
28-02-2011 Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc Ban hành chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số văn bản khác năm 2011. 05
03-03-2011 Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011. 15
03-03-2011 Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009. 64
28-02-2011 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tập trung thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. 118
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2011 Quyết định số 388/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban chấp hành Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015. 122
01-03-2011 Chỉ thị số 04/CT-CTUBND về việc tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách, đồng bộ để phòng, chống dịch LMLM trên địa bàn tỉnh Bình Định. 125
24,187,861 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner