"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19           Năm 2011 Ngày 25 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-03-2011 Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2011. 03
02-03-2011 Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh. 08
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02-03-2011 Quyết định số 391/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2011. 10
03-03-2011 Quyết định số 402/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn nhiệm kỳ 2004-2011. 21
07-03-2011 Quyết định số 414/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật và cơ chế thực hiện Chương trình khuyến nông - khuyến ngư năm 2011 và các năm tiếp theo. 23
07-03-2011 Quyết định số 448/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch kiện toàn, củng cố tư pháp xã, phường, thị trấn, trên địa bàn tỉnh Bình Định ( giai đoạn 2010-2013). 25
08-03-2011 Quyết định số 455/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế hoạt động, phối hợp công tác giữa Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Định với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố để thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. 31
08-03-2011 Quyết định số 456/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2011. 51
11-03-2011 Quyết định số 498/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2015. 63
11-03-2011 Quyết định số 499/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu tù chính trị cách mạng huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2010-2015. 65
11-03-2011 Quyết định số 500/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Khoa học lịch sử tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015. 67
14-03-2011 Quyết định số 512/QĐ-CTUBND về việc Phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2011. 69
15-03-2011 Quyết định số 517/QĐ-CTUBND về chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 73
24,146,321 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner