"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2011 Ngày 30 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-03-2001 Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vân Canh nhiệm kỳ 2011-2016, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị. 03
23-02-2011 Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện An Nhơn nhiệm kỳ 2011-2016, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị. 05
16-03-2011 Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định. 08
16-03-2011 Quyết định số 114/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Định về Phòng, chống tham nhũng. 16
18-03-2011 Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Quy Nhơn nhiệm kỳ 2011-2016, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị. 18
18-03-2011 Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2011-2016, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị. 20
18-03-2011 Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011-2016, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị. 23
22-03-2011 Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2011-2016, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị. 25
22-03-2011 Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2011-2016, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị. 27
22-03-2011 Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2011-2016, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị. 29
23-03-2011 Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2011-2016, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị. 31
23-03-2011 Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2011-2016, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị. 33
16-03-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 35
18-03-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Bình Định trong mùa khô năm 2011. 40
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-03-2011 Quyết định số 520/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 44
18-03-2011 Quyết định số 568/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. 51
24,146,668 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner