"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23           Năm 2011 Ngày 25 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-04-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định xử lý các trường hợp tụ tập đông người trái pháp luật vì lý do khiếu nại, tố cáo. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2011 Quyết định số 186/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh kế hoạch ĐTPT năm 2011 và điều chỉnh tên danh mục công trình thuộc kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tháng 11/2010(đợt 1). 11
08-04-2011 Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc Quy định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hằng năm do ngân sách cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn quản lý. 14
14-04-2011 Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá vé xe buýt. 16
18-04-2011 Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc bổ sung chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số văn bản khác năm 2011. 18
20-04-2011 Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước năm 2011 cho các công ty nhà nước. 21
20-04-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020. 24
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2011 Quyết định số 763/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 tỉnh Bình Định. 28
09-04-2011 Quyết định số 772/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Ban Quản lý dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. 37
14-04-2011 Quyết định số 777/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Thi hành án hình sự. 39
18-04-2011 Quyết định số 793/QĐ-CTUBND về việc Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011. 44
18-04-2011 Quyết định số 808/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định năm 2011. 46
20-04-2011 Quyết định số 831/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thỏa thuận nguyên tắc hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu lao động nước ngoài giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế. 71
20-04-2011 Quyết định số 832/QĐ-CTUBND về việc Nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại 20 xã, phường, thị trấn trọng điểm. 79
22-04-2011 Quyết định số 848/QĐ-CTUBND về việc Nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại 20 xã, phường, thị trấn trọng điểm. 81
18-04-2011 Chỉ thị số 06/CT-CTUBND về việc Tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định. 87
24,147,531 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner