"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2011 Ngày 15 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2011 Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định. 02
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2011 Quyết định số 1209/QĐ-CTUBND về việc Công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống. 09
03-06-2011 Quyết định số 1223/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp. 11
03-06-2011 Quyết định số 1232/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Phù Cát. 20
03-06-2011 Quyết định số 1233/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề Du lịch và Xuất khẩu lao động Bình Định. 30
03-06-2011 Quyết định số 1235/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Điều lệ Hiệp Hội các nhà thầu xây dựng tỉnh. 44
24,146,160 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner