"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28 + 29           Năm 2011 Ngày 10 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh. 02
30-05-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của UBND tỉnh. 05
02-06-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2011 Quyết định số 251/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn. 44
19-05-2011 Quyết định số 253/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn. 62
26-05-2011 Quyết định số 266/QĐ-UBND về việc Ban hành mức trợ cấp xã hội hằng tháng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 80
30-05-2011 Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc Quy định lãi suất cho vay vốn tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh. 82
02-06-2011 Chỉ thị số 6/CT-UBND về việc Tăng cường công tác quản lý nhà nước các cấp nhằm kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. 84
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-05-2011 Quyết định số 1056/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội và các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015. 88
19-05-2011 Quyết định số 1105/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt bổ sung danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2011. 91
25-05-2011 Quyết định số 1138/QĐ-CTUBND về việc Xếp hạng Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh. 92
25-05-2011 Quyết định số 1139/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Chương trình ứng dụng Công nghệ sinh học năm 2011. 94
25-05-2011 Quyết định số 1142/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Dự án “Dạy nghề, hỗ trợ và tạo việc làm cho người khuyết tật”. 96
25-05-2011 Quyết định số 1143/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước và lao động đi làm việc ở nước ngoài. 98
25-05-2011 Quyết định số 1147/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP. 105
27-05-2011 Quyết định số 1169/QĐ-CTUBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo. 108
27-05-2011 Quyết định số 1170/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị mới Nhơn Hội. 110
27-05-2011 Quyết định số 1177/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án: Trụ sở làm việc khu hành chính thành phố Quy Nhơn. 124
20-05-2011 Chỉ thị số 9/CT-CTUBND về việc Tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 127
24,147,385 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner