"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34 + 35           Năm 2011 Ngày 25 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-07-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp hằng tháng và bổ sung trang bị, trang phục làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh. 04
15-07-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND về việc Quy định mức trợ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-07-2011 Quyết định số 346/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. 08
18-07-2011 Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc Phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. 14
20-07-2011 Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho văn, nghệ sỹ, người làm công tác văn hóa, nghệ thuật. 17
20-07-2011 Quyết định số 364/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân trong các trường THPT năm 2011. 21
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2011 Quyết định số 944/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa định kỳ các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2011-2015. 25
07-07-2011 Quyết định số 1535/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định. 26
07-07-2011 Quyết định số 1536/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà hát Tuồng Đào Tấn. 33
07-07-2011 Quyết định số 1537/QĐ-CTUBND về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2011-2016. 40
08-07-2011 Quyết định số 1539/QĐ-CTUBND về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Giám đốc các sở trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 42
08-07-2011 Quyết định số 1568/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt đơn giá muối hạt trắng, công trộn muối I ốt, trợ cước vận chuyển, đơn giá túi PE đối với muối cấp không thu tiền cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2011. 44
13-07-2011 Quyết định số 1569/QĐ-CTUBND về việc hỗ trợ tiền lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên bán hàng phục vụ chính sách tại các huyện miền núi trong 6 tháng đầu năm 2011. 46
13-07-2011 Quyết định số 1571/QĐ-CTUBND phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015. 48
14-07-2011 Quyết định số 1583/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt phương án bố trí tái định cư do thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội. 53
14-07-2011 Quyết định số 1584/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm bảo hiểm chăn nuôi giai đoạn 2011-2013 tỉnh Bình Định. 63
15-07-2011 Quyết định số 1588/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt chi phí mua vào, bán ra giống lúa nguyên chủng, giống lúa lai mua trong và ngoài tỉnh áp dụng năm 2011 và những năm tiếp theo. 65
18-07-2011 Quyết định số 1606/QĐ-CTUBND về việc Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2011. 66
18-07-2011 Quyết định số 1616/QĐ-CTUBND về việc Công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công với cách mạng năm 2010. 68
19-07-2011 Quyết định số 1620/QĐ-CTUBND về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh nhiệm kỳ 2011-2016. 73
19-07-2011 Quyết định số 1621/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2020. 75
20-07-2011 Quyết định số 1640/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật xây dựng Công trình: Di tích Thành Hoàng Đế. Hạng mục: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi Tường bao Tử Cấm Thành và Lăng Võ Tánh. 78
21-07-2011 Quyết định số 1643/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh Bình Định ( Dự án WB3) năm 2011. 81
21-07-2011 Quyết định số 1647/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển nhà và Tư vấn xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. 88
21-07-2011 Quyết định số 1648/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 94
21-07-2011 Quyết định số 1650/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Đoàn kiển tra xử lý các tồn tại trong quá trình thi công xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. 100
24,158,245 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner